Belangenvereniging Omwonenden Veilingterrein
Home
Bestuur
Foto pagina
Web albums
Feedback
Links

Welkom op de internetpagina van de B.O.V.

Met deze pagina willen we u, als lid van onze vereniging, als bewoner van de wijk Parkhaven Dichterswijk-West in Utrecht en als bezoeker van deze site, op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw activiteiten die plaats vinden in in onze wijk. Hier zullen we proberen u steeds van het laatste nieuws op de hoogte te brengen. 

    Heeft u vragen, nieuws of copy voor de pagina......maak dan gebruik van het feedback formulier....

Informatie over de nieuwbouw langs het Merwedekanaal en de Voorsterbeeklaan.

Door de sloop van het gebouw van Kagenaar, in Juli 2009 (zie de fotopagina) , is de weg vrij gemaakt om te kunnen beginnen met de laatste twee nieuwbouwblokken in dit gebied.    Op het, op onderstaande foto, nu nog braakliggende  terrein, tussen het Merwedekanaal en de Voorsterbeeklaan, zal begin 2011 gestart worden met de nieuwbouw.


Hieronder  ziet u een impressie van de twee nieuwe appartementenblokken en de 3 stadswoningen die gebouwd gaan worden op het bovengenoemde terrein.  Rechtsonder ziet u nog een stukje van de Heycopstraat, die eindigt in de parkeergarage onder de blokken.
De kade appartementen en woningen zijn in Mei 2010 in de verkoop gegaan.

Een gedeelte van het complex aan de Voorsterbeeklaan zal op een later tijdstip gebouwd wordenDe parkeergarage wordt wel volledig aangelegd.

Ook rechtsonder het nieuw aan te leggen "trapveldje" op het terrein waar nu nog van Hees zit.. 

 

Verkeer en parkeren

Destijds is er bij de gemeente gepleit voor meer parkeerruimte in de wijk en het gesloten houden van het hek van het schoolplein, aan de zijde van de Bijleveldstraat, zodat het haal- en brengverkeer zich ging afspelen in de (nieuwe) Heycopstraat. Hiervoor is een zgn. Kiss en Ride zone gemaakt.

 In de praktijk is gebleken dat het halen en brengen toch  in de Bijleveldstraat gebeurt, omdat de hoofdingang per fiets/buggy alleen via de Bijleveldstraat te bereiken is. 

De Bijleveldstraat  wordt door vele automobilisten  vanaf de verkeerde kant ingereden. Bij de gemeente is meerdere malen aangedrongen op extra borden en het verplaatsen van de huidige borden, zodat duidelijker zichtbaar wordt dat de Bijleveldstraat vanaf de Heycopstraat verboden is om in te rijden.

Het hele gebied is 30-km zone!  

(Van de Balijelaan tot de van Zijstweg en van de Croeselaan tot de Merwedekade) De borden hiervoor staan inmiddels o.a. bij de kruising Croeselaan/Heycopstraat. De BOV zal er op aandringen dat ook op de Balijelaan , bij de ingang van de ventweg, borden geplaatst worden.

Wij willen U, als bewoners, ook vragen rekening te houden met de ingestelde snelheidsbeperking in de wijk!

 

Zijn er klachten , vragen of opmerkingen: bel dan met Gemeente / Wijkburo-Zuidwest en/of  informeer ons met het feedbackformulier

[laatste aanpassing van de pagina 04.05.2012 ]